Project Management

Na vele jaren van zware inspanningen en grote overschrijdingen van tijd en geld is het SPEER Programma van het Ministerie van defensie in 2013 formeel beëindigd. Volgens het Ministerie heeft het programma ongeveer 500 miljoen Euro gekost. De Algemene Rekenkamer schatte de kosten op ruim 900 miljoen Euro. Ik ontving de Eindrapportage van dit programma. Wat kan hiervan worden ge ...

Sinds jaar en dag wijs ik op de kenmerken van PRINCE2® en waar de aanpak andere Project Management methodes. Ik heb altijd gesteld dat PRINCE2® op drie elementaire vlakken afwijkt: De focus op de lange termijn; de Business Case De visie op de projectorganisatie als consequentie van de focus op de Business Case De productgerichte focus, ook een consequentie van de Business Case ...

De basis van PRINCE2® is beschreven in een document (PDF) genaamd PRINCE2® in een notendop. Dit document is bruikbaar om een eerste indruk te krijgen van PRINCE2®. Het document kan ook gebruikt worden om de Project Board leden een eerste indruk te geven van de structuur die het project gebruikt. Hopelijk kan dit document ook bijdragen aan een reductie van het zeer schadelijke ...