PRINCE2 Trainer

PRINCE2 Trainer sinds 2002

Als ervaren project-/programma manager heb ik vooral mijn sporen verdiend in de herstructurering van falende projecten. Met name in zeer politieke omgevingen leverde mijn aanpak resultaten op. Uiteraard leveren deze situaties veel leerpunten op.

In 2002 werd ik in de gelegenheid gesteld om een PRINCE2 Practitioner training te volgen, gegeven door een vooraanstaande Britse trainer. De training leverde twee voor mij zeer belangrijke inzichten op:

 1. De PRINCE2 aanpak was zeer herkenbaar; het was gebaseerd op een manier van denken die ik sinds het begin van mijn carrière toepaste.
 2. De PRINCE2 aanpak week fundamenteel af van het projectmanagement dat werd toegepast bij de toonaangevende (IT-)consultancies. PRINCE2 was namelijk niet gericht op de levering door een specialist maar op het realiseren van een bruikbare investering door de klant van een project: het Customer/Supplier model met de conflicterende Business Cases. Dit was een verklaring voor de conflicten die ik in de loop der jaren heb meegemaakt met management van consultancies.

Later in 2002 heb ik een trainerscertificering doorlopen bij dezelfde Britse trainer. Vanaf 2002 was ik APMG Approved PRINCE2 Trainer.

Een principiële aanpak

Mijn aanpak als PRINCE2 trainer is gebaseerd op de volgende principes:

 1. Een training moet plezierig zijn voor de deelnemers.
  Dit bereik je door directe en actieve communicatie. Dus: voor mij (liever) geen PowerPoint presentaties, maar gesprekken en ingaan op vragen en opmerkingen van cursisten. Wanneer dat verregaande improvisatie tot gevolg heeft of er toe leidt dat de cursus buiten de gebaande paden gaat, dan moet dat zo zijn (binnen bepaalde grenzen, natuurlijk). Het gaat tenslotte om de cursisten en niet om de trainer.
 2. Begrip werkt; onthouden meestal niet.
  Zelfs in een korte tweedaagse PRINCE2 Foundation cursus, ga ik uit van de vaak weerbarstige praktijk. Aan de hand van eigen voorbeelden en van aansprekende bekende projecten, ga ik de discussie aan met cursisten. Liever nog ga ik in op praktijkvoorbeelden die de cursisten zelf aandragen.
  Het punt is: stampen werkt niet, begrip kweken des te beter. Het zorgt ervoor dat de examens meestal veel gemakkelijker te doen zijn, want er wordt veel minder op het korte termijn geheugen geleund. Maar ook na de cursus is de stof beter bruikbaar.
 3. PRINCE2 levert wijze lessen op; de Principes zijn daarbij de kapstok.
  De meeste problemen in projecten, zoals praktisch aangedragen onder het vorige punt, en de oplossingen daarvoor zijn te herleiden tot principes die PRINCE2 hanteert.
  Ik werk daarom sterk vanuit (1) de rechtvaardiging van het project (Business Case), (2) de omgeving van het project in de vorm van rollen en verantwoordelijkheden en (3) nadruk op producten en kwaliteit.
  Overigens hebben de opstellers van de PRINCE2 Principes in 2009 (voor mij helaas informeel) toegegeven dat zij geïnspireerd waren door mijn vergelijking van PRINCE2 en PMI (2005); zie deze pagina.

Voor een deel toont mijn Whitepaper sectie aan hoe ik PRINCE2 en de training benader; veel minder mechanisch en veel meer gericht op omgeving en begrip dan veel andere trainers.

Mijn aanpak wijkt dus vaak sterk af van veel andere PRINCE2 trainers. Trainingen zijn levendig en er zit vaak veel passie en emotie in.
Zowel examenresultaten als evaluaties van cursisten tonen aan dat mijn aanpak uitstekend werkt.

Mijn (her)certificeringen:

Een overzicht van mijn (her)certificeringen treft u hier aan (volg de link).

Bent u namens een trainingsorganisatie op zoek naar een toptrainer?

Vul onderstaand formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook: +31 (0) 651 33 42 58

'Voornaam' is verplicht
'Achternaam' is verplicht
Vul a.u.b. een geldig e-mail adres in