Evaluatie van SPEER, het ICT-project (SAP) van het Ministerie van Defensie

Na vele jaren van zware inspanningen en grote overschrijdingen van tijd en geld is het SPEER Programma van het Ministerie van defensie in 2013 formeel beëindigd. Volgens het Ministerie heeft het programma ongeveer 500 miljoen Euro gekost. De Algemene Rekenkamer schatte de kosten op ruim 900 miljoen Euro.


Ik ontving de Eindrapportage van dit programma. Wat kan hiervan worden geleerd?

In dit artikel heb ik mijn observaties en meningen opgetekend. Belangrijkste conclusies:

  • Het programma had vanaf het begin verkeerde doelen, focus en opzet;
  • Het programma hield onvoldoende rekening met omgevingsfactoren zoals reorganisaties;
  • Het programma is door de verkeerde personen en organisaties aangestuurd;
  • Opbrengsten zullen door gebrek aan kwaliteit ernstig tegenvallen;
  • Kosten van beheer en onderhoud zullen door gebrek aan kwaliteit tegenvallen
  • Hoewel formeel gestopt, zal het programma (onder een andere titel) nog jaren doorgaan en grote inspanningen en geld kosten.

 

 

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus