Opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap vergroot de kans op succesvolle projecten.
Een korte, maar effectieve workshop die u aan het denken zet? Hier treft u meer informatie aan.

De Tijdelijke Commissie ICT, onder voorzitterschap van Ton Elias heeft op 15 oktober 2014 een rapport gepubliceerd voorzien van aanbevelingen. In dit artikel wordt betoogd dat de werkelijke oorzaken van de problemen rondom projecten (niet alleen ICT!) niet zijn onderkend. Als gevolg daarvan zullen de voorgestelde maatregelen contraproductief zijn en slechts bestaande oorzaken ...