Uw projecten kunnen effectiever met PRINCE2

PRINCE2 effectief invoeren:

Ik maak mijn belofte waar.

Wilt u werk maken van betere beheersing van uw projecten? Dan zou PRINCE2 daarbij een goed hulpmiddel kunnen zijn. Maar dan wel op de juiste manier voor de juiste mensen. Daarbij kunt u waarschijnlijk hulp gebruiken. Want  overtuigingskracht met sterke argumenten en gebaseerd op diepgaand begrip van de dynamiek in projecten is daarbij noodzakelijk.

Een mensgerichte aanpak

Bij een effectieve invoering van PRINCE2 komt veel kijken. Het gaat om gedrag van mensen; het aanleren van nieuwe gewoontes en het afstand nemen van oude denkbeelden. Dat gaat verder dan op het eerste gezicht lijkt en diverse afdelingen en disciplines worden geraakt.

Projecten zijn uniek en wijken van nature af van de gangbare praktijk in veel organisaties. Dit leidt tot afwijzing door op stabiliteit gerichte afdelingen. Afdelingen die bij een effectieve aanpak geraakt kunnen worden:

  • Financiën: is de manier waarop budgetten worden opgesteld en beheerst effectief voor projectbeheersing of wordt de effectiviteit van projecten juist gehinderd door financiële beheersing die gericht is op de dagelijkse gang van zaken?
  • Inkoop: is de inkooppraktijk effectief in een projectomgeving? Of wordt een project in de wielen gereden door een al te rigide inkooppraktijk, gebaseerd op procedures die gericht zijn op de dagelijkse gang van zaken?
  • ICT: veel projecten zijn gerelateerd aan ICT. Maar is ICT een doel op zich (zoals ICT het vaak graag ziet) of een middel (zoals de PRINCE2 ideeën suggereren)?
  • De afdelingen waarvoor de projecten worden uitgevoerd en hun managers. In de PRINCE2 visie wordt hier meer verantwoordelijkheid gelegd dan men veelal gewend is. Zie ook de workshop gericht op deze doelgroep.

Het omgaan met de gevoeligheden en de weerstand die met deze onderwerpen gepaard gaan, is niet eenvoudig. Een externe specialist kan vaak meer bereiken. Door specialisatie en ervaring maar ook door de positie van een externe adviseur.

Vermijd de valkuilen!

Veel PRINCE2 implementaties zijn in de loop der jaren mislukt. De reden was altijd dat niet op gedrag maar procedureel werd gestuurd. PRINCE2 kan niet worden ingevoerd door het gebruik van standaard documenten en templates. Dan wordt ook veel geld verspild aan de aanschaf van PRINCE2 ondersteunende tools. Voor zover deze hulpmiddelen al helpen (dat doen ze vrijwel nooit!), komt kennis en gedrag op de eerste plaats. Vermijd de valkuilen van een procedurele invoering. Het gaat om mensen, hun gedrag en hun belangen.

Wat de kennis betreft: een PRINCE2 certificaat heeft niet veel meer waarde dan een theorie examen voor rijvaardigheid. Daarmee ben je nog niet per definitie in staat om een auto te besturen.

Zo vereist PRINCE2 invoering ook veel meer dan een certificaat.

Neem contact op

Ik bied u de kennis en ervaring die u nodig heeft om met PRINCE2 meer uit uw projecten te halen met minder verspilling en zorgen. Neem daarom contact met mij op zodat wij kunnen bespreken wat ik voor u kan betekenen.