Management

Uw veranderinitiatieven kunnen met meer kans op succes en minder risico worden gemanaged!
Ik heb jaren ervaring met een vaak afwijkende, maar meestal succesvolle aanpak. Niet altijd? Ik ben ook realistisch: verandering brengt nu eenmaal risico's met zich mee. Honderd procent succes is helaas niet te garanderen. Maar beter resultaat, voorspelbaarheid en meer passende beheersing garandeer ik wel. Dat is mijn aanbod.

"This was project management like we have never seen before and like we will probably never see again."

De conclusie van een tevreden klant nadat zijn project was geherstructureerd en succesvol was beëindigd.
Deze vormen van management kan ik voor u uitvoeren;
  • Manage projecten; definiëren en focus behouden op de verlangde toegevoegde waarde terwijl belanghebbenden (stakeholders), (toekomstige) gebruikers en leveranciers zorgvuldig betrokken worden.
  • Manage programma's; niet alleen opleveren van een verzameling projecten maar ook een werkbare definitie van het gewenste resultaat. Natuurlijk meting van tussentijdse resultaten terwijl het programma draait. En, als nodig, bijsturing en herdefinitie.
  • Herstructurering (crisismanagement) van projecten of programma's. Wanneer een veranderinitiatief in de problemen komt, kan het nodig zijn om de koers te wijzigen of zelfs het management te vervangen. In plaats van doorgaan met een falend project, kan het nog mogelijk zijn de koers te wijzigen en een succesvol resultaat te creëren.