PRINCE2: Zeven Principes

Sinds jaar en dag wijs ik op de kenmerken van PRINCE2® en waar de aanpak andere Project Management methodes. Ik heb altijd gesteld dat PRINCE2® op drie elementaire vlakken afwijkt:

  • De focus op de lange termijn; de Business Case
  • De visie op de projectorganisatie als consequentie van de focus op de Business Case
  • De productgerichte focus, ook een consequentie van de Business Case

 

In de 2009 versie van PRINCE2® zijn deze drie punten overgenomen als principes. Verder zijn nog vier andere principes toegevoegd die van de door mij genoemde punten zijn afgeleid.

Dit artikel laat zien hoe PRINCE2® en de principes niet of matig worden toegepast, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe het ook anders kan. Het artikel bevat verwijzingen naar de omgang met de Business Case, organisatieaspecten, kwaliteit, inkooppraktijken en aanbestedingen en nog vele andere voorbeelden.
Het artikel was oorsprokelijk gebaseerd op de berichten van falende overheidsprojecten maar zal herkenbaar zijn voor vele grote organisaties.

 

Klik hier om het document te lezen in PDF formaat (Adobe).

 

 

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus