Het gaat om de Opdrachtgever!

 

 

Al een jaar lang zijn het mooie tijden van mij als PRINCE2/MSP trainer. De agenda staat vol, er worden veel trainingen georganiseerd. Mooie ontwikkelingen dus. En de klanten zullen de gevolgen merken door beter gestructureerde en meer succesvolle projecten.

Dat laatste zal in de praktijk ernstig tegenvallen.

Want het succes en het falen van projecten wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van het opdrachtgeverschap. Toch is juist hiervoor weinig belangstelling.

Groeiende verbazing bij cursisten

Tijdens een goede PRINCE2 cursus (en ik pretendeer dat te leveren) zie je verbazing bij cursisten groeien. Het blijkt heel anders te zijn dan ze binnen hun eigen organisatie toepassen, ook al stelt men dat men volgens PRINCE2 werkt. De meest gehoorde opmerking is: “Dit zou ons management eens moeten horen!”.

Waar deze geluiden bij een PRINCE2 cursus vaak te horen zijn, neemt dit verschijnsel tijdens een cursus voor strategisch programmamanagement (MSP) vaak nog meer absurde vormen aan. Leiderschap en uitingen daarvan zijn voor cursisten nauwelijks herkenbaar en zichtbaar; strategische veranderingen lopen vast en mislukken. Terwijl dat meestal te vermijden is.

In de praktijk hebben verreweg de meeste projecten en (strategische) programma’s last van ondermaats opdrachtgeverschap en van stafafdelingen die controleren op de toepassing van verkeerde, soms zelfs absurde standaarden.

Templates; Business Case en PID

Vooral het gebruik van Templates wordt gepromoot, afgedwongen en gecontroleerd, terwijl deze praktijk zeer weinig toevoegt. Vooral de Business Case wordt verkeerd gebruikt terwijl dit instrument toch erg veel toegevoegde waarde kan hebben.

En dan de PID. Zeker dit instrument wordt, tot de grootste verbazing van cursisten, vrijwel altijd verkeerd begrepen en toegepast. De PID is vrijwel nooit een document en een template voor een PID is daarom een teken van onbegrip.

Dankzij de toezichthoudende stafafdelingen wordt een kostbare schijnbeheersing in stand gehouden, gebaseerd op ineffectieve standaarden en onbegrip. Deze praktijk tiert welig wanneer goed Opdrachtgeverschap ontbreekt.

Dit zou ons management eens moeten horen!

Voorspelbaar falen

Veel projecten falen, vooral als er een ICT-component aanwezig is. Misschien wel het ergste is dat dit falen volledig voorspelbaar is en was. Of het nu ging om de reorganisatie van de Nationale Politie of van een grote internationale organisatie, de problemen waren aantoonbaar te voorzien. Dit geldt ook voor ICT-projecten van de overheid of binnen de bancaire wereld. Eigenlijk voor projecten en programma’s binnen elke (grotere) organisatie.

De observaties en voorspellingen waren echter helaas vaak aan dovenmans oren gericht. De gevolgen waren en zullen zijn: hoge kosten, lage kwaliteit en brede demotivatie en irritatie. Enkele voorbeelden:

Verandering en Opdrachtgeverschap

Het is mijn overtuiging en ervaring dat het beter kan en beter moet. Verandering valt en staat met passend opdrachtgeverschap. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Bestaande overtuigingen en gedrag moeten kritisch onder de loep worden genomen en waar nodig ter discussie worden gesteld.

Een begin kan hiermee worden gemaakt in een Workshop die ik diverse malen met succes heb geleverd aan hogere segmenten van management. Maar dit is natuurlijk niet meer dan een begin. Binnen diverse organisaties moet hiermee aan de slag worden gegaan, mogelijk met mijn hulp. Effectiviteit kan sterk worden verbeterd, kwaliteit kan worden verhoogd en daardoor kosten sterk verlaagd.

Uw organisatie, uw mensen en uw klanten verdienen het!

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus