Examenadvies

Laat jezelf niet zakken!

De PRINCE2 Foundation en Practitioner examens zijn niet al te moeilijk. De slagingspercentages liggen hoog. Maar het komt geregeld voor dat deelnemers niet slagen. Niet door een gebrek aan kennis en begrip maar door hun eigen handelen.

Deze maand zag ik het weer gebeuren. Een groep deelnemers nam deel aan een PRINCE2 Foundation/Practitioner combi cursus. In vijf dagen werden de twee examens voorbereid en afgenomen. De verreweg sterkste deelnemer slaagde maar net voor het Foundation examen en zakte als enige voor het Practitioner examen. De verreweg sterkte deelnemer? Hoe is dit mogelijk?

Tijdens het Foundation examen zag ik het al gebeuren. De deelnemers hadden 75 minuten om het examen te voltooien (15 minuten extra tijd vanwege een examen dat niet in de eigen taal is). De meeste deelnemers waren binnen een uur klaar en leverden het antwoorden in. De deelnemer waar het hier om gaat, gebruikte echter de volledige tijd.

Tijdens een examen observeer ik de deelnemers. Ik zag dat deze deelnemer na ongeveer 45 minuten klaar was. De resterende 30 minuten besteedde hij aan het opnieuw bekijken van de vragen en antwoorden. Hij heeft verschillende antwoorden veranderd.

Uit ervaring uit de tijd dat de trainer het examen nog zelf handmatig beoordeelde, weet ik dat het veranderen van antwoorden zeer risicovol is. In ongeveer 80% van de gevallen wordt een correct antwoord gewijzigd in een fout antwoord. Daarbij heeft het overmatig gebruik van de beschikbare tijd meestal over-analyse tot gevolg. De deelnemer brengt zichzelf in verwarring en beantwoordt niet de vraag die wordt gesteld, maar beantwoordt een te gecompliceerde eigen interpretatie van de vraag.

Dit was precies wat gebeurde met deze deelnemer. Daarom slaagde hij met de hakken over de sloot terwijl hij met een zeer ruime score had kunnen slagen als hij zijn antwoorden na 45 minuten had ingeleverd.

Uiteraard waarschuw ik hiervoor tijdens de voorbereiding op het examen. Ook na het Foundation examen ging ik hier nogmaals op in.

Op de afsluitende dag werd het Practitioner examen afgenomen. Deze keer beschikte de deelnemers over 3 uur en 10 minuten (inclusief extra tijd). Voorafgaande aan het examen drukte ik de deelnemer nogmaals op het hart om niet dezelfde fout te maken: houd het tempo erin. Zoek niet naar problemen die er niet zijn. Verander je antwoord alleen als je een overduidelijke fout hebt gemaakt. Lever het examen in wanneer je klaar bent en ga er niet eindeloos opnieuw naar kijken.

Helaas. Ik zag dat de deelnemer na ongeveer twee uur klaar was. Toch besteedde hij de resterende 70 minuten nog volledig. Tegen mijn advies in heeft hij de vragen en antwoorden opnieuw bekeken en diverse “correcties” aangebracht. Deze keer zakte hij voor het examen.

Wees niet zelf je grootste vijand.

De PRINCE2 Foundation en Practitioner examens zijn niet al te moeilijk. Maak ze niet moeilijker dan ze zijn. Vertrouw op je eerste ingeving en lees/beantwoord geen vragen die niet worden gesteld: RTFQ en ATFQ.

Bedenk hierbij ook dat concentratie en energie afnemen gedurende een examen.  Aan het einde van de examentijd zal het beoordelingsvermogen afnemen waardoor de kans op foute antwoorden toeneemt.

Over de auteur

Specialist in effective change.

Accredited MSP™ and PRINCE2® trainer.

comments powered by Disqus